Over Abstracte kunst Gedichten ENG Contact

Dichter bij elkaar

Project specificatie: Afstudeeropdracht bachelor
Opdrachtgever: Hogeschool Rotterdam, Gemeente Rotterdam
Beschrijving: Het verdichten van Rotterdam Zuid en het aanpakken van de sociaal maatschappelijke problematiek in de wijk Hillesluis
Tijd: 25 weken
Rol: Onderzoeker en stedenbouwkundige

Dichter bij Elkaar

'Dichter bij elkaar' gaat over het verbeteren van het sociaal-maatschappelijk welzijn van de inwoners van Hillesluis door middel van het verdichten van het gebied

'Dichter bij elkaar' gaat over het sociaal-maatschappelijk welzijn van de inwoners van Hillesluis en tegelijkertijd over het verdichten van de stad. De wereld wordt steeds individualistischer; We leven in grotere huizen met kleinere huishoudens en we leven ons leven in onze eigen 'bubbel'. Tegelijkertijd stijgt de vraag naar wonen in de stad en kunnen we niet meer naast elkaar leven. De toenemende dichtheid, verlaagd de kwaliteit van leven.
Hillesluis is ëën van de 'Focuswijken' van Rotterdam. Dit houdt in dat de sociaal-maatschappelijke problemen zo problematisch zijn dat de wijk is opgenomen in het 'Nationaal Programma Rotterdam Zuid'. Daarnaast moet Rotterdam Zuid verdichten met 8.500 woningen om zo nieuwe inwoners te vestigen. Om op beide ontwikkelingen in te spelen, is geprobeerd om ze te koppelen aan elkaar. Sociaal-maatschappelijk welzijn als doel, verdichting als middel. Dit ontwerp, gebaseerd op wetenschappelijke theorie en veldonderzoek in de wijk, zorgt ervoor dat mensen niet alleen letterlijk dichter bij elkaar komen te leven, maar ook sociaal gezien dichter bij elkaar komen te staan.