Over Abstracte kunst Gedichten ENG Contact

LandBOUW

Project specificatie: Regionale strategie en visie
Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland, Metropool Rotterdam-Den Haag
Beschrijving: Het maken van een visie en strategie die inzet op circulaire economie voor Zuid-Holland
Rol: Planner
Team: Donne Gerlich, Lotte van Oevelen, Eelkje Pries, Kefei Yan

LandBOUW

'LandBOUW' verbindt de agri-food en constructie sector door afval in te zetten als bron voor ontwikkeling.

De Provincie Zuid-Holland bepaalt een groot deel van de Nederlandse Economie. Samen met de groeiende behoefte voor circulariteit, zet de Provincie in op een circulaire economie. In dit project is er gekozen om verbanden te leggen tussen de agri-food sector en de constructie sector. De agri-food sector is de drijvende factor van de economie; de constructie sector voorziet in de hoge woningbehoefte. Daarbij produceren beide sectoren veel afvalstromen. Het verkleinen van deze afval stromen is noodzakelijk voor het creëren van een circulaire economie, maar hoeft niet opgelost te worden binnen de eigen sector.
Een circulaire economie vormt een kringloop van stoffen, waarbij het om efficiëntie gaat; niet om de grootte van de kringloop zelf. Onze visie zet vooral in op het creëren van een gesloten kringloop voor de agri-food sector. De geproduceerde afval wordt gebruikt als bron voor de constructie sector. Daarmee wordt het afval van de constructie sector automatisch verminderd. Zuid-Holland vormt de fysieke symbiose tussen de twee sectoren en een voorbeeld voor andere stedelijke gebieden.