Over Abstracte kunst Gedichten ENG Contact

(Car)Pool

Project specificatie: Circulair ontwerp
Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland, TU Delft Urbanism en Landscape Engineering
Beschrijving: Een circulair ontwerp waarbij techniek en ontwerp samenkomen
Rol: Ontwerper
Team: Jannine de Jong, Giovanni Mercatelli, Lola Herrera-Ximenez

LandBOUW

In dit project maken we een carPool: Niet als activiteit van het delen van auto’s, maar als nieuwe typologie buitenruimte. Een nieuwe definitie van de parkeerplaats als watermachine.

Hevige regenval, als gevolg van de klimaatverandering, resulteert in plaatselijke overstromingen en problemen voor de openbare ruimte en de veiligheid. Vooral regenval in versteende gebieden is vervuild en resulteert in grotere problemen. De parkeerplaats speelt hierin een cruciale rol. De visie ‘Sponge city’ van de Gemeente Rotterdam sluit hierop aan. Een spons absorbeert water snel, houdt het vast voor een langere periode en geeft het terug wanneer de grond het nodig heeft. De parkeerplaats telt 30 to 60% van al onze openbare ruimte. Dit ‘landschap’ is hoofdelement geworden van onze leefomgeving: een plek van vervuiling, warmte, droogte, gebrek aan biodiversiteit, gebrek aan leefkwaliteit en een slecht water management systeem.
Het woord Pool refereert naar een een klein gebied met stilstaand water. Pools/Poels ontstaan bij hevige regenval en zijn meestal tijdelijk. In dit project maken we een carPool: Niet als activiteit van het delen van auto’s, maar als nieuwe typologie buitenruimte. Een nieuwe definitie van de parkeerplaats als watermachine. Een plek waar stormwater opgeslagen wordt, gezuiverd en hergebruikt wordt. We nemen dus het woord letterlijk: Een carpool is een parkeerplaats, een plek voor wateradaptatie en een plek om je auto te wassen: Een circulair watersysteem. Dit is gedaan door de verharding te verminderen, een waterplein toe te voegen samen met een biofiltratie systeem, een watertank en een pomp. De testlocatie is een parkeerplaats in Rotterdam Zuid. Dit gebied, vlakbij Ahoy en winkelcentrum Zuidplein heeft veel problemen met watermanagement en tegelijkertijd een hoge parkeerdruk. Daarnaast heeft deze positie kansen om uit te groeien tot een groter circulair watersysteem.